• Slide Background Image

การบริหารโครงการ

เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ เอปต้าเอเชียแปซิฟิคใช้ทักษะทางด้านเทคนิคขั้นสูงพัฒนาโครงการแบบครบวงจรเพื่อให้เหมาะกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงมากที่สุด ด้วยระบบทำความเย็นที่ออกแบบโดยเฉพาะ เราสามารถจัดหาทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนถึงการก่อสร้างระบบเครื่องเย็นแบบกลุ่มเพื่อติดตั้งในร้านค้า เราใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้เป็นระบบพลังงานที่มีประสิทธิอย่างยั่งยืน ด้วยศูนย์กลางวิศวะกรรมที่ประเทศสิงคโปร์ เราสามารถออกแบบและตระหนักถึงโครงการที่มีความซับซ้อนของระบบความเย็นเชิงพาณิชย์ นำเทคโนโลยีล่าสุดสู่ตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและตอบสนองข้อเรียกร้องที่เข้มงวด เช่น ตราสัญลักษณ์สีเขียว BCA สำหรับซุปเปอร์มาร็เก็ตในสิงคโปร์ นอกจากนี้เรายังจัดหาระบบปรับอากาศสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารจานด่วน รวมทั้งขยายตลาดออกไปอย่างกว้างขวางอีกด้วย ระบบเอปต้าแปซิฟิคสามารถออกแบบให้เข้ากับธุรกิจของคุณ ทุกที่ในเอเชีย