ผลิตภัณฑ์จากไทย

ผลิตภัณฑ์จากไทย

เรานำเสนอหลากหลายผลิตภัณฑ์จากทุกยี่ห้อของ Epta ที่ผลิตในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิค ที่ผสานคุณภาพและเทคโนโลยียุโรปเข้ากับความต้องการและลักษณะเฉพาะของตลาดเอเชียแฟซิฟิค

 

 

ตู้แช่แข็งบนเคาน์เตอร์

 

ตู้แช่แข็งประตูกระจก

 

ตู้แช่เย็นหลายชั้น

 

ตู้แช่เย็นกึ่งตั้ง

 

 
 

ตู้แช่แข็ง/ตู้แช่เย็นแบบผสม

 

ตู้แช่แข็งแนวนอน

 

ตู้แช่แข็ง/ตู้แช่เย็นแบบเกาะ