• Slide Background Image

ผลิตภัณฑ์ (การริเริ่ม)

 
เอปต้าเอเชียแปซิฟิคนำเสนอระบบทั้งหมดสำหรับการทำความเย็นเชิงพาณิชน์เพื่อการค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหารและการจัดเลี้ยงผ่านการรวมกันของหลายยี่ห้อในกลุ่มเอปต้า กลุ่มเสนอทางเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่นในการเก็บรักษาและจัดแสดงอาหารแช่เย็นและแช่แข็งสำหรับผู้ค้าปลีกที่ต้องการพันธมิตรเดี่ยวที่มีความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างแบบครบวงจรในระดับประเทศและระดับโลก นวัตกรรมเทคโนโลยีคือจุดเด่นของการผลิตของเราซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจในการอนุรักษ์พลังงานและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญผ่านการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีความยืดหยุ่นต่อการปรับแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในแง่ของรูปแบบความทันสมัยและการทำงาน ในขณะเดียวกันก็ปรับให้เข้ากับสไตล์และความต้องการของร้านค้า เรานำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากหลายยี่ห้อของเอปต้าที่ผลิตทั้งในยุโรปและเอเชียแปซิฟิค รวมกับคุณภาพและเทคโนโลยียุโรปที่มุ่งเน้นที่ความต้องการของตลาดเอเชียแปซิฟิค

ผลิตภัณฑ์จากยุโรป       ผลิตภัณฑ์จากจีน       ผลิตภัณฑ์จากไทย