GRAND LUX HEAD

GRAND LUX HEAD

GRAND LUX HEAD.  ตู้แช่แข็งฝาเกระจกโค้งสำหรับไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง.

ประเภทสินค้าและคุณลักษณะ: 
ภาพส่วนตัด: 
ประเภท: