GLEE 55

GLEE 55

GLEE 55. ตู้แช่แข็งทรงตั้งประตูบานเดียวระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติสำหรับไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง

ประเภทสินค้าและคุณลักษณะ: 
รูปภาพ: 
ภาพส่วนตัด: 
ประเภท: