Epta ฟิลิปปินส์ ชนะเลิศในงาน Robinson Supermarket’s Trade Partner Night

Epta ฟิลิปปินส์ ชนะเลิศในงาน Robinson Supermarket’s Trade Partner Night

04/05/2018

 

ประสบการณ์และความรู้ของ Epta ฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลจาก Robinsons Supermarket ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่สำคัญอันดับสองของฟิลิปปินส์ในงานเลี้ยง Trade Partners Night ประจำปีที่ Crowne Plaza Gallery of Manila ที่จัดให้แก่คู่ค้าที่ดีที่สุดของ Robinsons มีผู้เข้าร่วมเกือบ 1000  ราย และแสดงให้เห็นว่า Epta Philippines ประสบความสำเร็จในหมู่ผู้จัดจำหน่ายสิบอันดับแรกของ Robinsons ในปี 2017 จากคู่แข่งมากกว่า 100 รายท่างกลางผู้จัดจำหน่ายและผู้รับเหมาในประเภทต่างๆ
เหตุผลแห่งความสำเร็จนี้รวมถึงคุณภาพของการจัดการการแช่เย็นซึ่งนำเสนอโดย Epta และบริการพิเศษต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานระหว่าง Epta ฟิลิปปินส์และ Robinsons Supermarket - ร้านค้าดั้งเดิมสำหรับการช้อปปิ้งเพื่อครอบครัวและ Robinsons Selections แนวคิดใหม่เพื่อลูกค้าในเมืองที่มีความซับซ้อน Robinsons ยังได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของ Epta Service ซึ่งได้ให้บริการบำรุงรักษาและบริการหลังการขายสำหรับการติดตั้งแบบ Turn Key ทั่วประเทศฟิลิปปินส์มานานกว่า 15 ปี ศูนย์บริการลูกค้ายังเป็นจุดแข็งที่อุทิศให้กับภูมิภาคนี้อีกด้วย