ASIA 42

ASIA 42

ASIA 42. ตู้แช่เย็นทรงตั้งประตูบานเดียวสำหรับเครื่องดื่มและอาหารแช่เย็น.

ประเภทสินค้าและคุณลักษณะ: 
ภาพส่วนตัด: 
ประเภท: