AMAZE S 100

AMAZE S 100

AMAZE S 100. ตู้แช่ 2 อุณหภูมิ พร้อมขาตั้งระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ สำหรับอาหารแช่แข็งและแช่เย็น

ประเภทสินค้าและคุณลักษณะ: 
รูปภาพ: 
ภาพส่วนตัด: 
ประเภท: