โรบินสัน ซีเล็คชั่น, 8 ฟอร์บ โกลบอลซิตี้ ฟิลิปปินส์

โรบินสัน ซีเล็คชั่น, 8 ฟอร์บ โกลบอลซิตี้ ฟิลิปปินส์

02/22/2017

การใช้ตู้แบบเสียบปลั๊กนี้ทำให้ร้านค้าสามารถปรับเปลี่ยนผังร้านได้ตามความต้องการ ด้วยความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมการออกแบบตู้และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนของเอปต้า ร้านได้รับการตกแต่งด้วยตู้รุ่น Offlip, Spring B และ Midi Twin ตู้เหล่านี้ถูกเลือกเพราะความโปร่งใสและโครงสร้างเล็กช่วยแสดงสินค้าได้สวยงามและมีประสิทธิภาพ