• Slide Background Image

การรับรองคุณภาพ

 

กระบวนการผลิตในโรงงานเป็นไปตามกระบวนการทดสอบคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อให้ความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสูงทำให้เราได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกเพื่อยืนยันตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และการอุทิศตัวของเราในการดำเนินงานที่เหมาะสม ทางกลุ่มได้ดำเนินตามการจัดการแบบบูรณาการ (PAS 99) ในการปรับปรุงจุดหลักของธุรกิจ ขั้นตอนดำเนินงาน ระบบ และความต้องการทั้งหมดให้ดีขึ้น เพื่อให้ขอบข่ายงานสามารถตรวจสอบ ประเมินผล และควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ การรับรองคุณภาพ ISO โรงงานของเราได้รับการรับรอง ISO 9001 / ISO 14001 จากกลุ่ม TUV SUD ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองลูกค้าอย่างเกินความคาดหวังของเรา และการสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุระดับประสิทธิภาพที่น่าพอใจ เรายังได้ทุ่มเทเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย การรับรองคุณภาพ EUROVENT กลุ่มเอปต้าเข้าร่วมในแผนงาน Eurovent Certification Company (ECC) สำหรับตู้แช่เย็น ด้วยสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก Eurovent เอปต้าให้ความมั่นใจและน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้สินค้าว่าผลิตภัณฑ์ของเราทำงานสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกแบบไว้ที่คุณภาพสินค้าและระดับการทำงานถูกทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานรับรองคุณภาพอิสระภายใน Eurovent การรับรองคุณภาพอื่นๆ การรับรองโดย OHSAS 18001 โรงงานของเรามีความมุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานโดยยึดมั่นในระบบจัดการอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ท่ามกลางใบรับรองที่มากมาย สินค้าบางรุ่นยังได้รับมาตรฐาน CB, EMC, KC Mark, INMETRO และ MEPS อีกด้วย